Budoucnost moderního facility managementu začíná právě teď


Do správy budov promlouvají nové technologie, říká Václav Trávník, výkonný šéf OKIN FACILITY.

Václav Trávník je výkonným ředitelem a místopředsedou správní rady OKIN FACILITY. Firma je specialistou na správu a údržbu budov, podpůrné a administrativní služby, bezpečnostní služby, recepce, helpdesk či úklid. Obor, ve kterém se řadu let pohybuje, se nyní dynamicky mění. Vstupují do něj data či internet věcí. „Facility management už nebude moci dělat někdo, kdo nebude mít přístup k datům nebo nebude vysoce kvalifi kován,“ říká muž, který zodpovídá za pobočky v šesti zemích Evropy.


V roce 2003 měla firma 200 zaměstnanců v Praze a okolí. Nyní má téměř tři tisíce pracovníků v šesti zemích regionu CEE. Jaký je příběh jejího růstu?

Myslím, že hlavní měrou k němu přispěl náš majitel, který již od počátku vsadil na expanzi směrem na východ. To se ukázalo jako hlavní předpoklad úspěchu. Také jeho neustálý tlak na hledání nových trendů je silným hnacím motorem našeho dlouhodobého směřování. A v neposlední řadě jde o princip vnímání konkurence. Vždycky jsme šli svou vlastní cestou tak, aby se konkurence ohlížela po nás a ne my po ní. Také se držíme hesla, že pouze spokojení zaměstnanci jsou schopni zaručit špičkovou kvalitu dodávané služby. Proto dlouhodobě budujeme vztah s našimi vlastními lidmi. To vše vyústilo ke kontinuálnímu růstu o dvacet procent ročně na výnosech.

Řada firem má potíž sehnat zaměstnance, nejste už u stropu?

To určitě nejsme. Jde o to, že využíváme chytré technologie, které nám pomáhají. Není to tak, že bychom kupříkladu měli jinou uklízečku, než má konkurence, ale my ji umíme lépe řídit. Stejné je to u techniků. Ten náš nezašroubuje šroub dvacetkrát rychleji než jiný. Ale díky tomu, že má přesně naplánováno, co kdy bude dělat, vstupuje do procesu technické údržby maximální efektivita. Také dokážeme každou naši službu dlouhodobě a detailně digitálně zaznamenávat, a proto víme, co se dělo, dejme tomu před pěti lety, na zakázkách v kterékoli naší regionální pobočce. Výhoda takového řízení služeb je tedy i v celkovém porovnávání poboček mezi sebou.

Společnost OKIN FACILITY získala ocenění Slovak Business Superbrands 2019. Co to pro vás znamená?

Myslím, že právě toto ocenění je důkazem správnosti naší orientace na moderní technologie. V posledních letech se nám totiž daří zaujmout klienty na Slovensku technologiemi, které konkurence buď nemá, nebo s nimi nepracuje v takovém rozsahu jako my. Tudíž je o nás jednoduše větší zájem. Dalším důvodem je stabilita našich lidí zejména na manažerských postech. Kupříkladu já zde pracuji deset let a nižší i střední management je za dobu existence prakticky neměnný. Daří se nám tedy získávat si důvěru klientů a s tím přicházejí ocenění, jako bylo toto. Podobné jsme ale získali například i v Polsku.

Řekl jste, že bylo správné rozhodnutí majitele orientovat se na Východ. V čem spatřujete výhody Východu oproti Západu?

Na Západě je i to naše odvětví velmi sofi stikované. Čím ale jdete dál na východ, tím většími jste pionýry. Tam outsourcing v našem pojetí teprve přichází spolu s velkými nadnárodními firmami. Takže jsme to my, kdo udává trend, a konkurence je opět donucena k pouhému následování.

Jak důležitá je vašem oboru digitalizace? Proč jste se pustili do vývoje nových nástrojů?

Jsem člověk, který chce mít přehled. Pokud zodpovídáte za šest zemí a do každé je to tisíc kilometrů, můžete se buď spolehnout na to, co vám vaši zaměstnanci o situaci u jejich klientů řeknou, nebo na velmi přesná data. Digitální a nezávislá a generovaná vlastními softwarovými nástroji, které jsme si pro tyto potřeby vytvořili.

Mluvíte o nástroji zvaném Drive?

Drive zabezpečuje technickou správu a údržbu objektů a technologií. Dnes jej dokážeme modifikovat tak, že jsme schopni naplánovat jakoukoliv činnost našeho pracovníka, se kterou přijde do styku. To vše včetně detailního itineráře pro každý jednotlivý krok dané činnosti. Pokud tedy přijedete k našemu klientovi jako zcela nový zaměstnanec a máte opravit kupříkladu klimatizaci, tak si jednoduše spustíte v telefonu Drive, načtete si NFC kód a hned budete vědět bod po bodu, co máte dělat. Potvrdíte, uděláte, uložíte a je to. Jde vlastně o takový jízdní řád. Díky tomu ušetříme i kapacity na zaučování zaměstnanců.

Co pro vás znamená internet věcí?

Při využívání IoT technologií v rámci facility managementu si troufáme označit se doslova za průkopníky. Na začátku všeho stálo rozhodnutí nevyužívat IoT řešení dodaná na míru od externích výrobců. Cena toho vybavení bývá totiž tak vysoká, že si ji nemůžeme následně dovolit zakalkulovat do zakázky pro klienta. Musíme být stále konkurenceschopní. Proto jsme interně sestavili tým lidí, který je schopen vytvořit naše vlastní IoT zařízení.

Jak těžké bylo ten tým vybudovat a udržet?

Již jsem zmínil, že nižší a střední management v naší firmě je v zásadě neměnný, a tudíž rozumí firmě velmi dobře zevnitř. Takže pak stačí přivést do firmy někoho, kdo se vyzná v dané technologii, a všechny propojit do týmu, který společně vytvoří požadované řešení. Vlastně velkou většinu nástrojů, které používáme, jsme vytvořili na základě vlastního vývoje. Někdy jde pravda o vývoj, který je náročný na čas a lidské zdroje. Ale máme vlastníka, který je pro to, abychom neustále inovovali. To nám dává ohromnou míru svobody a výsledky se nakonec vždy dostaví.

Kde zařízení IoT využíváte?

Zejména v oblasti úklidu. Když máte velký počet poboček, potřebujete uklízet od půl osmé do osmi ráno, a tak musíte vědět, jestli tam dvě minuty po půl osmé náš zaměstnanec byl. A to se dozvíte tak, že manažerovi přijde na telefon nebo do počítače notifikace podle toho, kde a kdy se zaměstnanec takzvaně čipnul. IoT používáme také při čištění. Máme spoustu úklidových strojů, sekaček, údržbových traktorů a podobně. Jedno z našich řešení dokáže říct: traktor se pohnul v tolik hodin a skončil v tolik. Díky těmto datům tedy víme, kolik mají stroje takzvaně „najeto“ a kdy budou potřebovat pravidelnou údržbu, a mnoho dalších informací.

Díky sběru dat slibujete předcházení poruchám v budovách. Jak systém funguje?

Abychom to mohli klientovi slíbit, potřebujeme budovu nejprve poznat. Uděláme pasportizaci, zavedeme data do našeho systému a máme nějaký výchozí stav. Když to zjednoduším, tak víme, kolik třeba kotel nebo klimatizace ještě vydrží do opravy nebo výměny, a předem na to klienta upozorníme. Na základě objemu dat a jejich kontinuálního sběru se neustále učíme, a jsme tak stále přesnější.

Co dokážete sledovat?

Třeba celkový stav zařízení, vlhkost, teplotu nebo pomocí termokamer zahřátí daného zařízení. To opět může predikovat třeba tření ložisek nebo přetížení výkonu.

Proč tak výrazně roste váš obor jako celek? Hledají firmy úspory?

Je to kombinace několika faktorů. Jednak jsou nová zařízení mnohem sofistikovanější a firmy už nemohou svěřit servis komukoli. Dalším faktorem je, že firmy potřebují v době konjuktury vyrábět a zdroje, které využívaly tzv. „inhouse“, si raději stáhly do firmy na jiné úkoly a častěji sahají po outsourcingu. Vše pak souvisí i s celkovým nedostatkem pracovních sil na trhu, což nám paradoxně také pomáhá.

Když se podíváte na budoucnost vašeho oboru, jaká bude?

Rozhodně ho čeká masivní digitalizace a automatizace. Tím, že je na trhu nedostatek kvalifikovaných sil, bude muset dojít k tomu, že veškeré pracovní postupy budou automatizovány. Proč by například fyzicky někdo kontroloval kotelnu, když stačí senzory a čidla. Člověk přijde až ve chvíli, kdy se něco děje. Stejné to bude s roboty. Například ostrahu mohou do značné míry nahradit drony. Pak je tu fenomén chytrých budov. Ty se dokážou řídit de facto samy. Facility management už nebude moci dělat někdo, kdo nebude mít přístup k datům nebo nebude vysoce kvalifikován.

Nemůže to být naopak vaše nevýhoda, že si firmy pořídí drony, roboty a čidla a nebudou vás už potřebovat?

Také jsem o tom přemýšlel. Ale podívejte se, jsme to my, kdo většinou tlačí naše klienty, aby si technologie pořizovali. Aby šetřili, optimalizovali. Třeba aby podle čidel poznali pohyb osob v konkrétním prostoru a uklízeli tam jen tehdy, když je to skutečně potřeba. Rozumím jim, že zatím takto často nepřemýšlejí. Mají svůj core byznys a v tom jsou dobří. Jestli chtějí být i dál, nemohou ztrácet čas a energii na věci kolem, jako je správa budov. Od toho jsme tu my. Facility management bude o kvalifikovaných lidech, kteří budou umět komunikovat s technologiemi a dokážou zlepšovat prostředí, ve kterém lidé žijí.

Vy jste ale také zapojeni v ECS. Oč jde?

European Customer Synergy (ECS) je joint venture soukromých firem z oblasti facility managementu. Díky tomuto uskupení jsme schopni pokrýt jakoukoli v zakázku v celé Evropě a naopak ostatním partnerům nabízíme možnost využít našich regionálních poboček. Mimochodem v souvislosti s ECS jsme nedávno zaznamenali velký úspěch. Všem našim partnerům jsme dodali technologické řešení v podobě HelpDesku a ServiceDesku. Můžeme tak společně využívat jednotný systém řízení technické údržby, který jsme vyvinuli v OKIN FACILITY.

OKIN FACILITY
Adresa

Průmyslový park HARFA
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9

Kontakty

Email: jan.linek@okin.eu
Telefon: +420 702 249 307